Товарна Біржа

«Центральна Універсальна Біржа»

оголошує аукціон з продажу активів (неосновних засобів)

Державного спеціалізованого підприємства

„Чорнобильська АЕС”

 

Номер лоту

Майно, що пропонується до продажу

Ціна

1.

Неосновні засоби – труби МНЖ сплав 5.1 б/в у кількості 50,0 тон.

2 238 600,00 грн. з ПДВ (два мільйони двісті тридцять вісім тисяч шістсот гривень 00 копійок з ПДВ);

 

Розмір кроку аукціону становить: 1%(один відсоток від початкової ціни продажу).

Місцезнаходження майна: ДСП „ЧАЕС”, проммайданчик, складське господарство, дільниця товарно-матеріальних цінностей;

Місце та час ознайомлення з майном: з 09:00 до 15:00 кожного робочого дня. Для огляду і оцінки технічного стану майна необхідно направити на адресу ДСП ЧАЕС письмову заявку із вказівкою в ній П.І.Б., посади і паспортних даних осіб, які відвідуватимуть проммайданчик, складське господарство, дільницю товарно-матеріальних цінностей. Заявку необхідно надсилати факсимільним зв'язком на номер: (04593) 4-27-33. Додаткову інформацію, щодо майна можна одержати за контактним телефоном: (04579) 2-62-21 – провідний інженер групи реалізації ТМЦ відділу закупівель Зайцев Юрій Миколайович;

Основні умови продажу:

1.       Вивезення з території складського господарства ДСП ЧАЕС силами та за рахунок Покупця;

2.       Обов’язкове підписання договору куплі-продажу;

3.       Стовідсоткова попередня оплата;

4.       Передавання товару Покупцю на території складського господарства ДСП ЧАЕС.

Переможець аукціону сплачує винагороду ТБ „Центральна Універсальна Біржа” за проведення аукціону 2,5% від остаточної ціни.

Реєстраційні внески в сумі 17,00 грн. вносяться на рахунок № 260053181 в ПАТ "Український Професійний Банк", МФО 300205, код ЄДРПОУ 32592290.

Гарантійні внески у розмірі, 10 (десяти) відсотків від початкової вартості продажу Майна вносяться на рахунок № 260053181 в ПАТ "Український Професійний Банк", МФО 300205, код ЄДРПОУ 32592290.

У випадку відмови підписання Покупцем протоколу аукціону  або договору купівлі-продажу Гарантійний внесок Покупцю не повертається.

Одержувач платежів: Товарна біржа "Центральна універсальна біржа".

Прийняття заяв встановленого зразка для участі у аукціоні  відбувається з 09.30 до 17.00- у робочі дні, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22/8, офіс 205, тел./факс: (044) 492-96-28.

Телефон для довідок: (044) 492-96-28, 494-12-57.

Для реєстрації в якості учасника аукціону  фізична особа або представник юридичної особи повинні надати Організатору торгів:

- документ, що посвідчує фізичну особу, або повноваження представника юридичної особи;

- документ про сплату гарантійного та реєстраційного внесків;

- комплект документів, вказаний в заяві, встановленого зразка;

- заяву на участь в аукціоні  підписану та скріплену печаткою.

Останній термін прийняття заяв закінчується за один день до дати проведення аукціону.

Служба з організації та проведенню аукціону:

Україна, м. Київ, вул. Академіка Філатова 22/8, офіс 205, час роботи – з 9:30 до 17:00, ТБ "Центральна універсальна біржа", тел./факс: (044) 492-96-28, 494-12-57.

Аукціон  відбудеться 2 вересня 2014 року, об 11:00 за адресою: 01042, м. Київ, б-р Дружби народів, 5, Готель „Дружба”.Додаток 4
до Порядку

Реєстраційний номер ___/________

Дата реєстрації заяви
__  _________________   2014 року 

ТОВАРНА БІРЖА „ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА”
(найменування організатора аукціону)

 

ЗАЯВА
про участь в аукціоні

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(найменування майна)

 

________________________________________________________________________________________________

 (поштовий індекс, місцезнаходження майна)

Підприємство, установа, організація, на балансі яких перебуває майно,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                               (код згідно з ЄДРПОУ, найменування)

_______________________________________________________________________________

 (поштовий індекс, місцезнаходження)

 

Заявник

Юридична особа _________________________________________________________________
                                                                              (повне найменування)

Держава    ____________________________________ __________________________________
                                           
(офіційне найменування держави, у якій зареєстрований заявник)

керівник _____________ _______________________________________________________
                                                          
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

ідентифікаційний код заявника згідно з ЄДРПОУ _____________________________________

Фізична особа _____________ _____________________________________________________
                                                                      
(прізвище, ім’я та по батькові)

громадянин (громадянка) ________________ _________________________________________
                                                     
(офіційне найменування держави, громадянином якої є заявник, або

________________________________________________________________________________
відомості про те, що заявник є особою без громадянства)

_____________________________________________________________ __________________
(поштовий індекс, місцезнаходження заявникаюридичної особи або місце
проживання заявникафізичної особи)

 

Телефон __________________________

Телефакс ___________________

Заявник (його представник)

_ ____________________________________ ____

(прізвище, ім’я та по батькові)

Паспорт серії ______ № _______________, виданий ____ _______________________________

 ______ ____________________________________________________________________ ____
(найменування органу, що видав паспорт)

 Документи, обов’язкові для подання*:

всіма заявниками

документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску

документ банку, яким підтверджується відкриття рахунка, з якого були перераховані реєстраційний та гарантійний внески

юридичною особою - резидентом

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

рішення уповноваженого органу юридичної особи, що виявила намір взяти участь в аукціоні, та документи, які підтверджують повноваження такого органу

фізичною особою (фізичною особою - підприємцем)

копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копія паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

юридичною особою - нерезидентом

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом провадження господарської діяльності на території України

витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення

завірена копія установчих документів, легалізована та перекладена українською мовою

 

Наявність документа підтверджується позначкою

 

.

 

Загальна кількість поданих заявником аркушів ______ .

 

_______________________
(підпис заявника або
його представника)

М.П.

_____________________________
(підпис організатора аукціону)

М.П.

 

 

 

 

Дата заповнення заяви

_____ ____________ 20 ___ року

Вхідний номер ______________

Дата прийняття заяви

____ ____________ 20 ___ року

___________
* Подається по одному примірнику документів.